s
ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
วันนี้
0
คน
เมื่อวาน
0
คน
เดือนนี้
0
คน
รวม
0
คน
เริ่มนับเมื่อ 25 ม.ค. 2549
 
วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ
 

สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Oracle JInitiator และThai Report Viewer (คลิกเพื่อ download)

    >> ทีมงาน 3 มิติ
ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุของคณะ/หน่วยงาน
  ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำเดือนของคณะ/หน่วยงานสามรถเข้าดูได้ตาม link นะครับ ข้อมูลการจัดซื้อวัสด
    >> ทีมงาน 3 มิติ
 
โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑืด้วยระบบบาร์โคด
แบบฟอร์มขอเข้าใช้งานในระบบบัญชี 3 มิติ (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี username และ password)
แบบฟอร์มขอแก้ไขความรับผิดชอบที่มีอยู่แล้ว (สำหรับผู้ที่มี username แล้วและต้องการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขความรับผิดชอบที่ตัวเองมีในระบบ
ตัวอักษรภาษาไทย สำหรับการแสดงผลภาษาไทย ใน Oracle Applications ใหญ่ขึ้น
ตัวอักษรภาษาไทยสำหรับการพิมพ์รายงาน ของ Oracle Application กับเครื่องที่ใช้ WindowsXP และ คู่มือการติดตั้ง
โปรแกรม Oracle JInitiator สำหรับการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ
แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า/ผู้รับจ้าง (Supplier Adding Form)
รหัสกิจกรรมหลัก 2549 - รายงานงบประมาณ 2549 - รหัสบัญชีย่อย สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไป 2549
รหัสแหล่งเงิน 2549 - รหัสงบประมาณงบกลาง
other ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Oracle JInitiator และThai Report Viewer
อื่นๆ